Đề dạy luyện chữ đẹp lớp 3

Em hãy chép khổ thơ 1 và 2 trong bài thơ sau:

Suối

Suối là tiếng hát của rừng
Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây
Từ giọt sương của lá cây
Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa
Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng
Suối gặp bạn, hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối, suối ơi
Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. 
(Theo Vũ Duy Thông)

Đọc thầm bài thơ và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1:Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa?

Câu 2: Nhũng sự vật đó được nhân hóa bằng nhũng cách nào?

Câu3: Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào?

Suối gặp bạn, hóa thành sông
Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Trả lời

Câu 1:Trong bài thơ trên những sự vật  được nhân hóa là:sông, suối, mưa bụi.

Câu 2: Nhũng sự vật đó được nhân hóa bằng nhũng cách :

- Nói với suối như nói vói người.” Em đi cùng suối suối ơi”

-Tả các sự vật bằng nhũng từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của con người: Ngập ngừng, dang tay , hát, gặp bạn.

Câu3: Em hiểu hai câu thơ trên là : Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em hãy chép lại đoạn văn sau:

Cuộc chạy đua trong rừng

       Ngựa Con chuẩn bị tham gia hội thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mài ngắm mình dưới suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý: đừng bao giờ chủ quan.

Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1:Trong đoạn văn trên sự vật nào được nhân hóa?

Câu 2: Sự vật đó được nhân hóa bằng nhũng cách nào?

Câu3: Đoạn văn giúp em hiểu điều gì?

Trả lời

Câu 1: Trong đoạn văn trên sự vật nào được nhân hóa là Ngựa Con

Câu 2: Ngựa Con  được nhân hóa bằng  cách :

- Dùng nhũng từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của con người :nhanh nhẹn, , ngắm mình, nghe lời, rút ra được bài học.

- Gọi Ngựa Con bằng từ dùng để gọi người : Chú

Câu3: Đoạn văn giúp em hiểu Làm việc gì cũng phải cẩn thận ,chu đáo. Đùng bao giờ chủ quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em hãy chép bài thơ sau:

Sao Mai

Ngôi sao chăm ch
Là ngôi sao Mai
Em choàng tr
dy
Th
c sao thc ri.

Gà gáy canh tư
M em xay lúa
Lúa vào nh
ư sao
Sao nhòm ngoài c
a.

Mt tri ng hng
B
n đi chơi hết
Sao Mai còn ng
i
Làm bài m
i miết.

Ý NHI

Đọc thầm bài thơ và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1:Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa?

Câu 2: Nhũng sự vật đó được nhân hóa bằng nhũng cách nào?

Câu3: Em hãy nêu tác dụng của phép nhân hóa?

Trả lời

Câu 1: Trong đoạn văn trên sự vật nào được nhân hóa là Sao Mai

Câu 2: Sao Mai được nhân hóa bằng  cách :

- Dùng nhũng từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của con người :chăm chỉ, nhòm, ngồi, làm bài.

Câu3: Tác dụng của phép nhân hóa là làm cho hình ảnh ngôi sao sinh động hấp dẫn. Ngôi sao được mang những đặc điểm, hoạt động như con người.