Sách mở ra chân trời mới”. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sách. Sáng ngày 19/4/2021 hưởng ứng những chuỗi hoạt động của Ngày hội sách do trường tổ chức lớp 5A đã tham gia trưng bày sách, kể chuyện, giới thiệu sách, quyên góp mỗi em 1 cuốn sách. Sau đây là một số hình ảnh đẹp của các em.